Blog

Nowe składki ZUS

Przypominamy, począwszy od kwietnia, przedsiębiorców obowiązują składki ZUS w zmienionej wysokości.  Terminy: Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty nowych składek za miesiąc kwiecień, w terminie do 10 maja 2018 r. . Przedsiębiorcy opłacający składki również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 15 maja. Składki ZUS za kwiecień […]

  • 2
  •  
Zatrudnienie Studenta na umowę

Studenci w trakcie roku akademickiego są zajęci nauką, jednak coraz częściej podejmują równocześnie pracę.  Student pracujący, choćby dorywczo, już na pierwszym roku studiów nie jest rzadkim przypadkiem. Zarabia nie tylko na swoje utrzymanie, ale również zdobywa doświadczenie, co pomaga mu wzbogacić swoje portfolio oraz pomóc zdobyć stałą pracę jeszcze na studiach. Studenci są chętnie zatrudniani […]

  • 2
  •  
Urząd skarbowy – czynności sprawdzające

Urząd Skarbowy – czynności sprawdzające – podstawowe informacje. U niemal każdego przedsiębiorcy, zarówno w prowadzącym jednoosobową działalność czy spółkę kapitałową, hasło „kontrola skarbowa” wywołuje  negatywne emocje. Każde wezwanie do urzędu skarbowego kojarzy się z groźną kontrolą, a w konsekwencji z grzywną czy nawet karą pozbawienia wolności włącznie. Jednakże w rzeczywistości może się okazać, że urząd […]

  • 2
  •  
Zwrot podatku za 2017 – jak sprawdzić ?

Kiedy otrzymam pieniądze ze zwrotu podatku za 2017 rok ? Wielu z nas czeka na zwrot podatku – teraz możesz sprawdzić na jakim etapie jest Twoje rozliczenie roczne. Ministerstwo Finansów udostępniło możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest Twój PIT. Aby sprawdzić stan zwrotu nadpłaty należy podać: PESEL/NIP – numer identyfikacyjny PESEL lub NIP kwotę przychodu […]

  • 2
  •  
Copyright © 2018 | Created byLusync.pl