Written by administrator on 11 maja 2018 in ZUS i świadczenia

Przypominamy, począwszy od kwietnia, przedsiębiorców obowiązują składki ZUS w zmienionej wysokości. 

Terminy:
Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty nowych składek za miesiąc kwiecień, w terminie do 10 maja 2018 r. .
Przedsiębiorcy opłacający składki również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 15 maja.

Składki ZUS za kwiecień 2018 r., płatne do 10 maja 2018 r.

Składki pełne Składki preferencyjne
– składka zdrowotna 319,94 zł 319,94 zł
– składka emerytalna 520,36 zł 122,98 zł
– składka rentowa 213,26 zł 50,40 zł
– składka chorobowa 65,31 zł 15,44 zł
– składka wypadkowa 44,52 zł 10,52 zł
– składka na Fundusz Pracy 65,31 zł

Łącznie składki ZUS za miesiąc kwiecień wynoszą 1228,70 zł (łącznie z ubezpieczeniem chorobowym) lub 1163,39 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc kwiecień wynosi 519,28 zł(łącznie z ubezpieczeniem chorobowym) lub 503,84 zł (bez składki chorobowej).

 

  •  
  •